Türkiye’nin lojistik performans endeksi

Türkiye’nin lojistik performans endeksi

Türkiye’nin lojistik performans endeksi

Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi 2012 yılına ilişkin ölçülen lojistik performans endeksi değeriyle kıyaslandığında, 2014 yılında Türkiye için nispi olumsuzluk söz konusudur. Keza, Türkiye’nin 2012 yılına ilişkin endeks değeri 3,51 ve dünya sıralamasındaki yeri 27. iken, 2014 yılında endeks değeri 3,50 ve sıralamadaki yeri 30. (160 ülke içinde) olmuştur (lpi.worldbank.org).

2014 yılı skoru ve dünya sıralamasındaki yeri LPI’nın alt bileşenleri boyutunda incelendiğinde, Türkiye’nin yük izleme konusunda daha başarılı olduğu ve ilk 20 ülke arasına girdiği görülmektedir. Bununla beraber, uluslararası taşımacılık ve zamanlama nispi anlamda daha sıkıntılı alt başlıklar olarak göze çarpmaktadır.

Etiketler: ,