Lojistik performans endeksi

Lojistik performans endeksi

Dünya Bankası tarafından hesaplanan Lojistik Performans Endeksi

Lojistik performans endeksi, Dünya Bankası tarafından hesaplanan Lojistik Performans Endeksi (LPI), ülkeler arasında rekabet ortamı yaratmayı hedeflemekte ve ülkelerin lojistik performanslarını geliştirmeleri için durum tespiti yapmaya çalışmaktadır. LPI, ülkelerin lojistik çevreleri, temel lojistik süreçleri ve kuruluşları ile zaman ve maliyet performansları hakkında detaylı bir bilgi sunmaktadır.

Bununla birlikte LPI, ülkelerin lojistikle ilgili sorunların ortaya koyulmasına, kamu-özel sektör diyalogunda reform önceliklerine, zaman boyutundaki gelişmeleri takip edilmesine ve reformların bir an önce hayata geçirilmesinde rol oynamaktadır. LPI, 160 ülkeye ve 2007, 2010, 2012, 2014 yıllarına ilişkin karşılaştırmalı olarak hesaplanmaktadır. Veriler, ülkelerde lojistik şirketlerinde çalışan yaklaşık 1000 kişiye uygulanan anketler sonucunda elde edilmektedir.

LPI altı alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar : Gümrükler: Gümrük ve sınır işlemlerinin etkinliği

Altyapı: Ticaret ve ulaştırma altyapısının kalitesi

Uluslararası Taşımacılık: Uluslararası taşımacılığın düzenlenmesinin kolaylığı

Lojistik Yetkinlik: Lojistik hizmetlerin kalitesi ve yetkinlik

Yük İzleme: Sevkiyatların takibi ve izlenmesi

Zamanlama: Sevkiyatların planlanan zamanda yapılması

LPI bileşenlerinden gümrükler, altyapı ve lojistik yetkinlik ülkenin tedarik zinciri hizmet dağıtımı için girdi; zamanlama, uluslararası taşımacılık ve yük izleme çıktı niteliğindedir. Dolayısıyla, girdi göstergelerindeki olumlu gelişmeler, çıktı göstergelerine de yansıyacak, ülkenin lojistik performansı artacaktır.

Ülkelere ilişkin açıklanan LPI değerleri, sözü edilen 6 alt başlığın ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmaktadır (lpi.worldbank.org). Kısacası LPI, ülkelerin gümrük işlemlerinin etkinliğine, ulaştırma altyapısının kalitesine, uluslar arası taşımacılığın kolaylığına, lojistik hizmetlerinin yetkinliğine, sevkiyatların takibinin kolaylığına ve zamanında yapılabilmesine dayanan algılarının yansımasıdır.

Günümüze kadar yayınlanan 4 LPI incelendiğinde (lpi.worldbank.org), özellikle Avrupa Birliği ülkeleri (başta Almanya ve Hollanda olmak üzere), ABD ve uzak doğu ülkelerinden Singapur ve Hong Kong’un başarılı performansları ve istikrarı dikkat çekicidir.

Etiketler: , , , , ,